GIMNAZJUM nr 21 – rok szkolny 2013/2014

 

Lp

Klasa

Przedmiot

Program- tytuł- nr

Podręcznik: autor, tytuł i numer dopuszczenia

1.

I

Język polski

Program do nauczania języka polskiego na poziomie III etapu edukacyjnego. Program został opracowany w oparciu o podręcznik do nauki j. polskiego w gimnazjum „ Bliżej słowa” M. Kruszczyńska D.4240.1.2013.G

Nowaccy, J. polski 1.Podręcznik dla gimnazjum specjalnego, nr dopuszczenia: S-I-1/2009

2.

II

Język polski

Program do nauczania języka polskiego na poziomie III etapu edukacyjnego. Program został opracowany w oparciu o podręcznik do nauki j. polskiego w gimnazjum „Bliżej słowa” M. Kruszczyńska . D.4240.1.2013.G

E. Horwath, G. Kiełb, „Bliżej słowa”, W S i P, 27/2/2009
Nowaccy M. i D., J. polski 2. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego, nr dopuszczenia: S-I-8/2011

3.

III

Język polski

Program nauczania języka polskiego na poziomie III etapu edukacyjnego. Program został opracowany w oparciu o podręcznik do nauki j polskiego w gimnazjum „Bliżej słowa” M. Kruszczyńska. D.4240.1.2013.G

E. Horwath, G. Kiełb, „Bliżej słowa”, W S i P, 27/3/2010
Nowacka M., Nowacki D.J. polski 3. Podręcznik dla gimnazjum specjalnego, nr dopuszczenia: S-I-7/2011

4.

I

Historia

Historia. Program do nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, B. Jaksina, D.4240.2.2013.G

 

Historia I. Podróże w czasie. T. Małkowski, J. Rześniowiecki, GWO, 158/1/2009

5.

II

Historia

Historia. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, B. Jaksina, D.4240.2.2013.G

Historia II . Podróże w czasie. T. Małkowski, J. Rześniowiecki, GWO, 158/2/2010

6.

III

Historia

Historia. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, B. Jaksina, D.4240.2.2013.G

Historia III . Podróże w czasie. T. Małkowski, J. Rześniowiecki, GWO, 158/3/2011

7.

I, II

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. B. Jaksina, D.4240.3.2013.G

Wiedza o społeczeństwie. Kuczałek I, M. Urban, ŻAK, 225/1/2009, 225/2/2010

8.

I

Biologia

Program nauczania biologii dla gimnazjum. Program dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenia do kształcenia specjalnego), Olga Debis. D.4240.4.2013.G

M. Wiechowska. Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum specjalnego. Nr dopuszczenia:S-I-2/2009 . Wiechowska M., Biologia 1. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego. Nr dopuszczenia:S-I-3/2009

9.

II

Biologia

Program nauczania biologii dla gimnazjum. Program dostosowany do indywidualnych z możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego),Olga Debis . G.4240.4.2013.G

M. Wiechowska. Biologia 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Cz. 1: S-I-4/2011, cz.2:S-I-5/2011

10.

III

Biologia

Program nauczania biologii dla gimnazjum.
Program dostosowany do indywidualnych z możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego), O. Debis,
D
.4240.4.2013.G

M. Wiechowska. Biologia 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego.Cz 1: S-I-12/2011,cz.2:S-I-16/2011

11.

I

Chemia

Program nauczania chemii dla gimnazjum. Program dostosowany do indywidualnych z możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego), O. Debis, D.4240.5.2013.G

E. Dobroszczyk, E. Megiel, A. Wróbel . Chemia cz.1i2 Megiel E., Chemia 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego, WSiP 2011, S-I-15/2011

12.

II

Chemia

Program nauczania chemii dla gimnazjum. Program dostosowany do indywidualnych z możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego), O. Debis . D.4240.5.2013.G

Chemia 2. E. Dobroszczyk, E. Megiel, A. Wróbel, WSiP

13.

III

Chemia

Program nauczania chemii dla gimnazjum. Chemia Program dostosowany do indywidualnych z możliwości uczniów oraz ich tempa pracy zgodnie z opiniami zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego), O. Debis .D.4240.5.2013.G

. Chemia 3. E. Dobroszczyk, E. Megiel, Zajc A., WSiP 2009

14.

I

Informatyka

Informatyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, J. Wanasz . D.4240.6.2013.G

M. Kołodziej. Informatyka . Podręcznik dla gimnazjum. Część 1:91/1/2009 i cz.2:91/2/2009,wyd. OPERON

15.

II

Informatyka

Informatyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 J
. Wanasz . D.4240.6.2013.G

M. Kołodziej. Informatyka . Podręcznik dla gimnazjum. Część 1:91/1/2009 i cz.2: 91/2/2009, wyd. OPERON

16.

III

Informatyka

Informatyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, J. Wanasz . D.4240.6.2013.G

M. Kołodziej, Informatyka, Podręcznik dla gimnazjum.
Cz. 1:91/1/2009, cz.2:91/2/2009, wyd. OPERON

17.

I, II

Matematyka

Matematyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Ewa Juszczak . D.4240.7.2013.G

H. Siwek, Matematyka1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego cz.1 i 2, rok dop.2009, nr dop cz.1: S-I-8/2009, cz. 2: S-I-9/2009, WSiP
H. Siwek, Matematyka 2, Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego cz. 1 i 2, nr dop.S-I-10/2011 MEN

18.

III

Matematyka

Matematyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Ewa Juszczak . D.4240.7.2013.G

H. Siwek, K. Siwek- Gardziel, Matematyka 3.Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego cz 1i 2,nr dop numer dopuszczenia cz.1 i cz.2 : S-I-13/2011MEN, WSIP

19.

I

Fizyka

Świat fizyki. Program nauczania. Program B. Sagnowskiej. D.4240.8.2013.G

B. Sagnowska, D. Szot- Gawlik, Świat fizyki z bliska 1. Podręcznik dla uczniów gimnazjum, Zam Kor, S-I-9/2011

20.

II

Fizyka

Świat fizyki. Program nauczania. Program B. Sagnowskiej. D.4240.8.2013.G

B. Sagnowska, D. Szot- Gawlik, Świat fizyki z bliska 2 i 3. Podręcznik dla uczniów gimnazjum,
Zam
Kor, S-I-17/2011, 11/3/2010

21.

III

Fizyka

Bliżej fizyki. Program nauczania.,
G. Wróbel. D.4240.9.2013.G

S. Ziemnicki, K. Puchowska, Bliżej fizyki 3, WS iP, nr dop.89/3/2010

22.

I

Geografia

Bliżej geografii. Program nauczania geografii w gimnazjum specjalnym.
G. Wróbel. D.4240.10.2013.G

M. Więckowski Odkrywamy świat cz. 1, 116/1/2009,WSiP Wojtatowicz M. ,Geografia 1 .Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego, WS i P, cz 1:S-I-14/2011, cz. 2: S-I-11/2011

23.

II

Geografia

Bliżej geografii. Program nauczania w gimnazjum specjalnym. G. Wróbel. D.4240.10.2013.G

M. Więckowski Odkrywamy świat cz. 2, W S i P, nr dopuszczenia:116/2/2010

24.

III

Geografia

Bliżej geografii. Program nauczania w gimnazjum specjalnym, G. Wróbel. D.4240.10.2013.G

M. Więckowski Odkrywamy świat cz. 3, W S i P, nr dopuszczenia:116/3/2010

25.

I, II, III

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum , U. Białka, Operon 2009, D.4240.11.2013.G

Urszula Białka, Technika, Wyd. Pedagogiczne OPERON,
nr
dopuszczenia:119/2009

26.

I, II, III

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne. Program przeznaczony do realizacji w Gimnazjum Specjalnym nr 21 w Gdyni dla uczniów upośledzonych intelektualnie w stopniu lekkim.
A. Mrówka, P. Formela. D.4240.12.2013.G

 

27.

I, II, III

Religia

Autorski program nauczania religii w gimnazjum specjalnym pt. „Bóg kocha nas”, K. Orłowska, D.4240.13.2013.G

 

 

28.

I

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
L. Pultyn . D.4240.14.2013.G

Gra muzyka klasa 1-3,Jan Oleszkiewicz, Nowa Era,

nr dopuszczenia:20/2009

29.

III

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla uczniów gimnazjum specjalnego. D.4240.15.2013.G

 

Goniewicz M., Nowak- Kowal A.,Smutek Z. Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc cz.1 i cz.2, 177/2/2009

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia

30.

I-III

Wychowanie do życia w rodzinie.

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. D.4240.16.2013.G

Wędrując ku dorosłości. Red. Król T., Wyd. RUBIKON, nr dopuszczenia MEN:205/2009

31.

I, II, III

Język angielski.

Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. D. Szulc, A. Buss. D.4240.17.2013.G

Look 1, numer dopuszczenia: 251/1/2010

32.

II

Zajęcia artystyczne. Plastyka

Plastyka. Program nauczania w trzyletnim Gimnazjum Specjalnym nr 21dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim na III etap edukacyjny,
E. Gada. D.4240.18.2013.G

W tym cała sztuka. Podręcznik do nauczania plastyki w gimnazjum na poziomie kl. I- III, Jolanta Gumula, Mac Edukacja, nr dopuszczenia; 167/2009

33.

II, III

Zajęcia artystyczne w zakresie sztuki muzycznej

Program nauczania. Zajęcia artystyczne w gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim L. Pultyn. D.4240.19.2013.G

Muzyka, E. Wachowiak, Wyd. Gawa, nr dopuszczenia: 273/2010